Advertisment

เกมส์อุลตร้าแมนปะทะซอมบี้ Ultraman vs Zombie Game

Advertisement
Advertisement


is loading...
0%

เกมส์อุลตร้าแมนปะทะซอมบี้ Ultraman vs Zombie Game is loading...

Advertisment

เกมส์อุลตร้าแมนปะทะซอมบี้ Ultraman vs Zombie Game

เกมส์อุลตร้าแมนปะทะซอมบี้ Ultraman vs Zombie Game เกมส์นี้อุลตร้าแมนต้องค้นหาซอมบี้ที่ซ่อนอยู่ตามดอกทานตะวันให้เจอ เมื่อพบตัวให้อุลตร้าแมนปล่อยแสงพลังทำลายซอมบี้ทิ้ง หาซอมบี้ให้พบและทำลายให้หมดก่อนที่เวลาจะหมด เพื่อผ่านไปเล่นในเลเวลต่อไป

วิธีเล่นเกมส์

- หาซอมบี้ที่ซุกซ่อนอยู่ตามต้นทานตะวันให้พบ คลิกที่ตัวซอมบี้ยิงทำลายซะ